Drobečková navigace

Úvod > Městys Drahany > Aktuality > E-on - ořez dřevin v ochranných pásmech

E-on - ořez dřevin v ochranných pásmechDatum konání:
1.11.2019
Datum ukončení:
29.2.2020

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu
Nadzemní vedení / napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3m
Nadzemní vedení / napětí od 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3m
Podzemní vedení / napětí do 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost


Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,  kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení
Vedení NN / nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m
Vedení VN / vysoké napětí (22 kV) 2 m  od vedení alespoň 3,6 m
Vedení VVN / velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

 

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení. 

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti  E.ON Česká republika, s.r.o.,  a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Zásady provádění ořezu dřevin

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.