Drobečková navigace

Úvod > Městys Drahany > Aktuality > Milostivé léto II

Milostivé léto IIDatum konání:
21.9.2022

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.
Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.
Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.

JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč.

*VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast.

Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.
Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem do 30. listopadu 2022.
Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. Např. na organizaci Člověk v tísni. www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800