Drobečková navigace

Úvod > Městys Drahany > Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod

Vlastník

Svazek obcí Drahansko a okolí
Protivanov 379
PSČ: 798 48
web: www.svazekdrahansko.wz.cz

IČO: 750 55 694
DIČ: CZ 750 55 694

 cov.jpg

Kontaktní údaje

Korespondenční adresa:

Městys Drahany
Drahany 26
PSČ: 798 61

Zodpovědná osoba:
- Mgr. Milan Marek, předseda svazku
Tel.: +420 582 395 021
Mobil: +420 724 070 057
E-mail: oudrahany@iol.cz
Bankovní spojení: 279842327/0300
(Staré bankovní spojení platné do 30.6.2017: 272890246/0300)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nikola Hlubinková
Mobil: +420 731 929 800
E-mail: NikolHlubinkova@seznam.cz

Dokumenty

Smlouva o odvádění odpadních vod - ve formátu *.pdf(k vytištění) nebo ve formátu *.docx (k vyplnění a odeslání)

Informace o zpracování osobních údajů odběratelů

Kanalizační řád

Provozní řád kanalizace

Provozní řád čistírny odpadních vod

Cena stočného

Cena stočného za m3 vypuštěné odpadní vody je stanovována vždy pro celý hospodářský rok - tedy od 1.července do 30.června následujícího roku. Pro aktuální hospodářský rok (1.7.2023 - 30.6.2024) je cena stočného stanovena na 55 Kč/m3 bez DPH (60,50 Kč/m3 včetně 10% DPH)

Cena vodného (účtuje a stanovuje M.I.S.) je pro rok 2023 stanovena na 77,72 Kč/m3 bez DPH (85,50 Kč/m3 včetně 10% DPH). Výše pevné složky je pak 400 Kč/rok. Vodné účtuje společnost M.I.S. samostatně a posílá vlastní faktury.

Fakturace stočného

Fakturace je prováděna na základě platné smlouvy buď po jejím ukončení nebo vždy na konci zúčtovacího období, které je stanoveno na poslední den v červnu. Faktura pak bude vyhotovena a zaslána během následujícího měsíce. U stanovování spotřeby dle vodoměrů M.I.S. bude odečet přebrán od této společnosti, u vlastních vodoměrů provedou odečet zaměstnanci obce. Stav vodoměru je možno také nahlásit na úřadě Městyse Drahany.

Platba faktury může být provedena buď převodem na účet 279842327/0300 s variabilním symbolem dle faktury, nebo v hotovosti na úřadu městyse ve vyhlášených dnech.
Zálohy je možno platit bezhotovostně převodem na účet 279842327/0300, kde jako variabilní symbol zadejte číslo smlouvy (je stejné jako číslo domu).

Pokud budete požadovat odečet vody napouštěné do bazénů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit pokaždé, když bude bazén napouštěn. Zároveň prosíme, aby voda z bazénů nebyla na konci sezóny vypouštěna do splaškové kanalizace.

Kalkulace ceny

 

Kalkulace 23-24-1.jpg

Kalkulace 23-24-2.jpg