Drobečková navigace

Úvod > Městys Drahany > Komunální odpad

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma FCC Prostějov, s.r.o. www.fcc-group.cz
Poplatek za svoz komunálního odpadu se řídí vyhláškou č. 1/2021, sazba poplatku činí od 1.1.2022 500,- Kč/poplatníka a rok, poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Od poplatku jsou svobozeny děti do 6ti let a to až do konce kalendřáního roku, ve kterém dosáhnou 6ti let věku.

Poplatek je možný zaplatit převodem na účet městyse (č.ú. 4824701/0100), jako vyriabilní symbol udejte číslo popisné domu, do poznámky uveďte jméno a za co platíte (např. komunální odpad 2020).

 

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2023
I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
2. a 30. ledna 24. dubna 17. července 9. října
27.února 22. května 14. srpna 6. listopadu
27. března 19. června 11. září 4. prosince

 

Termíny svozu nápojového kartonu
I. čtvrtletí 25.3.2022
II. čtvrtletí 24.6.2022
III. čtvrtletí 30.9.2022
IV. čtvrtletí 9.12.2022

Pozn. nápojové kartony umisťujte do oranžových pytlů, které jsou k vyzvednutí na úřadu městyse. Nově lze také nápojové kartony ukládat do kontejnerů na plasty - k jejich vytřídění dojde na dotřiďovací lince, odkud poputují na další zpracování.

Mobilní sběr - podzim 2023

Společnost FCC Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného jarního úklidu formou mobilního sběru, který proběhne dne 9.9.2023. Nebezpečný opad a pneumatiky z osobních vozů bude možno předat pouze 9.9.2023 v době od 11:45 do 12:45. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny 7.9.2023 do 14:00 hod.

Velké vyřazené elektrozařízení se nepřijímá. Ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sušičky, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

Je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv odpad mimo přistavený kontejner.