Drobečková navigace

Úvod > Městys Drahany > Komunální odpad

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma FCC Prostějov, s.r.o. www.fcc-group.cz
Poplatek za svoz komunálního odpadu se řídí vyhláškou č. 1/2021, sazba poplatku činí od 1.1.2022 500,- Kč/poplatníka a rok, poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Od poplatku jsou svobozeny děti do 6ti let a to až do konce kalendřáního roku, ve kterém dosáhnou 6ti let věku.

Poplatek je možný zaplatit převodem na účet městyse (č.ú. 4824701/0100), jako vyriabilní symbol udejte číslo popisné domu, do poznámky uveďte jméno a za co platíte (např. komunální odpad 2020).

 

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2021
I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
4.ledna 26.dubna 19.července 11.října
1.února 24.května 16.srpna 8.listopadu
1. a 29.března 21. června 13.září 6.prosince

 

Termíny svozu nápojového kartonu
I. čtvrtletí 26.3.2021
II. čtvrtletí 25.6.2021
III. čtvrtletí 24.9.2021
IV. čtvrtletí 10.12.2021

Pozn. nápojové kartony umisťujte do oranžových pytlů, které jsou k vyzvednutí na úřadu městyse.

Mobilní sběr - podzim 2021

Společnost FCC Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného podzimního úklidu formou mobilního sběru, který proběhne dne 11.9.2021. Nebezpečný opad a pneumatiky z osobních vozů bude možno předat pouze 10.9.2021 v době od 11:45 do 12:45. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny 10.5.2021 do 14:00 hod.

Je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv odpad mimo přistavený kontejner.