Menu
Městys Drahany
MěstysDrahany

Nové smlouvy o odběru pitné vody

Vážení občané,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v následujících dnech dorazí do Vaší poštovní schránky nová odběratelská smlouva od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Boskovice (VAS), týkající se dodávky pitné vody.

Nová smlouva je uzavírána v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je zasílána postupně všem odběratelům v městysi Drahany. Uzavření nové odběratelské smlouvy je nezbytně nutné z důvodu splnění zákonné povinnosti vzhledem ke změně provozovatele vodovodu, která proběhne k datu 1. 7. 2024.

Žádáme Vás, jako odběratele pitné vody, o uzavření aktualizované smlouvy, aby dodávka pitné vody mohla být realizována v souladu s právní úpravou danou výše uvedeným právním předpisem.

Podepsané smlouvy můžete odevzdávat na obecním úřadě v úředních hodinách, kde si je zaměstnanec VAS, divize Boskovice vyzvedne k dalšímu zpracování.

Datum vložení: 18. 6. 2024 12:39
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2024 12:40

Organizace

Městys Drahany