Menu
Městys Drahany
MěstysDrahany

Zákaz vstupu do lesa

Mapa zákazu vstupu do lesa

Vojenský lesní úřad vydal, podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona, na části lesního hospodářského celku Žárovice, zákaz vstupu do lesů v období od 15. července 2024 do 15. září 2024, a to z důvodu těžby po větrné a bouřkové kalamitě.

V zájmu zajištění ochrany života, zdraví a majetku je nutné tento zákaz bezvýhradně respektovat.

Zákaz platí také pro cyklostezku Repešský žleb a všechny dotčené dočasně zpřístupněné plochy.

 

Na ostatních částech vojenského újezdu Březina není zatím  nutné vydávat striktní zákaz vstupu, nicméně pohyb v lesích vyžaduje zvýšenou opatrnost z důvodu narušených kmenů stromů po bouřkové činnosti v měsíci červnu 2024.

Újezdní úřad Březina, proto vyzývá všechny osoby vstupující na území újezdu, aby nevstupovaly za označené plochy se zákazem vstupu a byly maximálně opatrní při pohybu v dočasně zpřístupněných plochách, případně v prostoru ve kterém se pohybují na základě platného povolení.

 

Rozsah zákazu vstupu je zobrazen v příloze.

Datum vložení: 10. 7. 2024 12:46
Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2024 12:49
Autor: Správce Webu

Organizace

Městys Drahany