Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
č.2/2022 - o místním poplatku ze psů  
č.1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
č.1/2016 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  
č.1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Drahany   
č.1/2014 - požární řád městyse Drahany   
č.2/2010 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
č.1/2007 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Drahany   

Nařízení a řády

Název nařízení Účinnost
Provozní řád multifunkčního hřiště Drahany  
nařízení - tržní řád  
řád knihovny - provozní řád veřejné knihovny městyse Drahany  
jednací řád - jednací řád zastupitelstva městyse Drahany  
směrnice - směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

Usnesení zastupitelstva městyse Drahany

2023

Název usnesení
Usnesení ze dne 30.1.2022
Usnesení ze dne 6.3.2023
Usnesení ze dne 24.4.2023
Usnesení ze dne 19.6.2023
Usnesení ze dne 3.7.2023
Usnesení ze dne 4.9.2023
Usnesení ze dne 2.10.2023

2022

Název usnesení
Usnesení z ustanovujícího zasedání ze dne 17.10.2022

Usnesení ze dne 12.12.2022

 

2022

Název usnesení
Usnesení ze dne 31.1.2022
Usnesení ze dne 4.4.2022
Usnesení ze dne 9.5.2022
Usnesení ze dne 13.6.2022
Usnesení ze dne 25.7.2022
Usnesení ze dne 5.9.2022

2021

Název usnesení
Usnesení ze dne 1.2.2021
Usnesení ze dne 12.4.2021

Usnesení ze dne 7.6.2021

Usnesení ze dne 30.8.2021

Usnesení ze dne 1.11.2021

Usnesení ze dne 13.12.2021

2020

Název usnesení
Usesení ze dne 3.2.2020
Usnesení ze dne 24.2.2020
Usnesení ze dne 11.5.2020
Usnesení ze dne 15.6.2020
Usnesení ze dne 10.8.2020
Usnesení ze dne 12.10.2020
Usnesení ze dne 14.12.2020

2019

Název usnesení
Usnesení ze dne 14.1.2019
Usnesení ze dne 18.2.2019
Usnesení ze dne 8.4.2019
Usnesení ze dne 13.5.2019

Usnesení ze dne 17.6.2019

Usnesení ze dne 29.7.2019

Usnesení ze dne 2.9.2019

Usnesení ze dne 7.10.2019

Usnesení ze dne 18.11.2019

Usnesení ze dne 16.12.2019

2018

Název usnesení
Usnesení ze dne 29.1.2018
Usnesení ze dne 26.2.2018
Usnesení ze dne 26.3.2018
Usnesení ze dne 30.4.2018
Usnesení ze dne 28.5.2018
Usnesení ze dne 18.6.2018
Usnesení ze dne 23.7.2018
Usnesení ze dne 3.9.2018
Usnesení ze dne 1.10.2018

Usnesení ze dne 5.11.2018

Usnesení ze dne 10.12.2018

2017

Název usnesení
Usnesení ze dne 16.1.2017
Usnesení ze dne 20.2.2017
Usnesení ze dne 27.3.2017
Usnesení ze dne 24.4.2017
Usnesení ze dne 22.5.2017
Usnesení ze dne 19.6.2017
Usnesení ze dne 10.7.2017
Usnesení ze dne 4.9.2017
Usnesení ze dne 16.10.2017
Usnesení ze dne 13.11.2017
Usnesení ze dne 18.12.2017

2016

Název usnesení
Usnesení ze dne 18.1.2016
Usnesení ze dne 15.2.2016
Usnesení ze dne 17.3.2016
Usnesení ze dne 25.4.2016
Usnesení ze dne 13.6.2016
Usnesení ze dne 12.9.2016
Usnesení ze dne 17.10.2016
Usnesení ze dne 14.11.2016
Usnesení ze dne 12.12.2016

2015

Název usnesení
Usnesení ze dne 19.1.2015
Usnesení ze dne 9.2.2015
Usnesení ze dne 2.3.2015
Usnesení ze dne 30.3.2015
Usnesení ze dne 30.4.2015
Usnesení ze dne 8.6.2015
Usnesení ze dne 3.8.2015
Usnesení ze dne 7.9.2015
Usnesení ze dne 5.10.2015
Usnesení ze dne 9.11.2015
Usnesení ze dne 7.12.2015