Menu
Městys Drahany
MěstysDrahany

Sportovní areál - rezervace

Online rezervace na multifunkční hřiště pod provozním řádem.

Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště Drahany

1.Základní ustanovení

Název: Multifunkční sportovní hřiště Drahany (dále jen sportovní hřiště)
Provozovatel: Městys Drahany, Drahany 26, 79861.
IČ: 00288209

Provozní doba:
- pro výuku JMZŠ a MŠ Drahany: Po – Pá mimo prázdniny 9:00 – 16:00
- pro veřejnost: Po – Pá 16:00 – 21:00 So, Ne, Svátky, Prázdniny: 9:00 – 21:00
- při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sněhová pokrývka) je sportovní hřiště uzavřeno

Hřiště je určeno pro provozování těchto sportů: volejbal, nohejbal, fotbal, odbíjená, košíková, florbal, tenis. Hřiště je přístupné po objednání u správce během určené provozní doby.

2. Obecná pravidla využívání sportovního hřiště

- Vstupem na hřiště potvrzuje každý návštěvník seznámení a souhlas se všemi ustanoveními tohoto provozního řádu.
- Každý uživatel je povinen uposlechnout pokynů zástupce provozovatele (správce) sportovního hřiště.
- Provozovatel sportovního hřiště neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si uživatelé způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.
- Ze sportovního hřiště bude vykázán každý uživatel, který přes předchozí napomenutí nedodrží ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů správce.
- Za bezpečnost organizované skupiny odpovídá její zástupce (učitel, trenér, …), kterým může být pouze osoba starší 18. let, neorganizovaná veřejnost vstupuje do prostoru sportovního hřiště na vlastní nebezpečí.
- Děti do 12 let mají vstup povolen pouze v přítomnosti osoby starší 18. let.
- Provozovatel sportovního hřiště neručí za případnou ztrátu nebo poškození předmětů ve vlastnictví uživatele.
- Na zapůjčení hřiště není žádný nárok. O jeho zapůjčení rozhoduje správce hřiště, který může i zapůjčení odmítnout, pokud je k tomu důvod (např. porušení řádu uživatelem v minulosti)

3. Zákazy a povinnosti

V prostoru sportovního hřiště je přísně zakázáno:
- vstupovat v obuvi s hliníkovými a umělohmotnými špunty a v tretrách s hřeby určenými pro antukový a škvárový povrch.
- vjíždět na povrch v kolečkových bruslí, na kolech, skateboardech apod.
- kouřit (včetně elektronických cigaret), vnášet a požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky všeho druhu.
- jakkoliv manipulovat s ohněm a pyrotechnikou.
- ničit a poškozovat zařízení sportovního hřiště, přelézat nebo poškozovat oplocení. - znečišťovat prostor, odhazovat odpadky.
- vstupovat na sportovní hřiště se psy či jinými zvířaty.
- provozovat aktivity ohrožující zdraví a odporující základům slušného chování. - pobývat na sportovním hřišti mimo provozní dobu.
- provozovat jiné sporty, než na jaké je hřiště určené.
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem.

Návštěvníci hřiště jsou povinni:
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní.
- sítě používat pouze při sportech, pro které jsou určeny. Při ostatních sportech musí být kůly a sítě uloženy na určeném místě a pouzdra v hrací ploše osazena kryty.
- při odchodu vždy uklidit vybavení sportovního hřiště na svoje místo.
- v případě zjištění jakékoliv závady na zařízen tuto neodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na uživateli.

4. Důležitá telefonní čísla:

- hasičský záchranný sbor: 150
- záchranná služba: 155
- policie ČR: 158
- integrovaný záchranný systém: 112
- provozovatel Městys Drahany: 582 395 021
- správce Milan Marek, tel: 724 070 057

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Městys

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Svoz odpadu

Mapový portál

Záchranný kruh

Záchranný kruh

Nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce
www.zachranny-kruh.cz

Organizace

Městys Drahany